"Enligt PDSI - 'Palmer Drought Severity Index' - förvärrades torkans intensitet i februari jämfört med tidigare månader, med cirka 29,3 % av territoriet i klassen allvarlig torka och 66,2 % i klassen extrem torka", står det i diplomet.

Hela territoriet befinner sig alltså i meteorologisk torka, varav 95,5 % befinner sig i en situation av svår eller extrem torka.

De "oregelbundna agrometeorologiska förhållandena" i Portugal har bidragit till detta, med ett "accentuerat underskott av ackumulerad nederbörd" och en lufttemperatur som i genomsnitt ligger över det normala.

Sedan slutet av 2021 "har lagringsvolymen minskat i de flesta avrinningsområden, och det bör noteras att hela detta hydrologiska år kännetecknas av att den totala lagringsvolymen ligger under genomsnittet, på grund av minskade inflöden till reservoarer", till följd av liten eller ingen nederbörd".

Sammanlagt har mer än 260 kommuner konstaterats befinna sig i en situation med allvarlig eller extrem torka.