SEF uppger att man har inlett "slumpmässiga mobila kontroller vid de viktigaste gränsövergångarna vid landgränsen mot Spanien, som kommer att äga rum under de kommande veckorna", efter att Europol varnat för att människosmugglare skulle kunna dra nytta av den rörelse som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.

"Övervakningsåtgärder kommer också att genomföras i hela landet i syfte att upptäcka eventuella brott i form av människohandel och rekrytering av olaglig arbetskraft, med särskild tonvikt på underåriga utan medföljande vuxen och papperslösa kvinnor", tillägger SEF.

Europol tillhandahåller medel för dataanalys och en säker plattform för informationsutbyte med operativa aktörer på plats och med andra medlemsstater, säger SEF också.

Portugal har hittills beviljat 8 250 ansökningar om tillfälligt skydd för personer som kommer från Ukraina sedan början av den ryska invasionen.