"Just nu tror jag att det är mycket osannolikt att alla restriktioner kommer att avskaffas inom 15 dagar, eftersom vi befinner oss i en fas där pandemin ökar", sade Miguel Guimarães.

Ordföranden för den öppna organisationen sade att han inser att kriget mellan Ukraina och Ryssland dominerar dagens ordning när det gäller pandemin, men att den aspekt som oroar honom mest är "information".

"Kriget är för närvarande den fråga som mest omfattar alla internationella och nationella dimensioner, men det finns många människor i Europa, och i Portugal, som inte längre följer de regler som fortfarande finns och måste följas [på grund av Covid-19]", sade han.

Starkt budskap

Miguel Guimarães sade att för att i slutet av denna månad uppnå de mål som föreslagits av hälsoministeriet och generaldirektoratet för hälsa "är det viktigt att människor följer reglerna", och därför ville han sända ett "starkt och realistiskt budskap".

"Dödligheten är relativt låg, men den är bara relativt låg. Sjukdomens svårighetsgrad minskar, men förekomsten är hög. Om människor följer reglerna kan vi återgå till så kallad normalitet, men vår normalitet kommer att innefatta nya förfaranden", avslutade han.