I en rapport från ECO försäkrar företaget att det har "en allmän policy för att säkra marknadsrisker" för råvaror för att "minska" exponeringen för prisfluktuationer och garanterar att det "försöker minimera" prisernas inverkan på konsumenterna.

"Vi lever i en mycket oroande tid och vi övervakar utvecklingen av situationen för att förstå dess verkliga konsekvenser", säger en officiell källa från koncernen som bland annat äger märkena Super Bock, Somersby och Água das Pedras, och tillägger dock att "den nuvarande situationen, som redan har som en av de kända konsekvenserna att kostnaderna för energi, transport och råvaror ökar, gör vissa tillfälliga justeringar oundvikliga" i de produkter som säljs.

Trots att Super Bock-koncernen "av konkurrensrättsliga skäl" inte anger procentsatserna för ökningen, garanterar den att den "försöker minimera" prisernas inverkan på konsumenterna och påpekar att "den tillgängliga informationen inte visar på orsaker till avbrott eller brist på produkter".