Med de uppdaterade reglerna, som godkändes med 581 röster för, två röster emot och fem nedlagda röster vid EU-församlingens minisession i Bryssel, är det därför tänkt att "medborgarna kan fortsätta att ringa, skicka meddelanden och använda mobildata när de reser inom EU, utan extra kostnader och med samma kvalitet som i sitt hemland", uppger institutionen i ett uttalande.

Den nuvarande roamingförordningen löper ut den 30 juni 2022, så det förslag som godkändes förra veckan och som parlamentets och rådets förhandlare enades om i december förra året förlänger systemet för "hemroaming" med ytterligare tio år, justerar maximala grossistavgifter och inför nya åtgärder för att se till att konsumenterna får tillgång till roamingtjänster av samma kvalitet som i ursprungslandet.

Det föreskrivs också att resenärer har rätt att få korrekt information om att de tjänster de använder vid roaming kan medföra oavsiktliga avgifter, samt fri och förbättrad tillgång till nödkommunikation.