Vid en presskonferens i Passos Perdidos i republikens församling ansåg den kommunistiska parlamentsledaren Paula Santos att "levnadskostnaderna blir allt högre", samtidigt som löner och pensioner "blir allt lägre".

Nationellt nödläge

"Detta är problem som kräver lösningar. Lösningar som PS vägrade och som PS absoluta majoritet lämnar längre bort", kritiserade Paula Santos och tillade att bänken kommer att presentera sex lagstiftningsinitiativ som PCP anser nödvändiga för att svara på en "nationell nödsituation".

PCP kommer att lägga fram ett förslag om att höja minimilönen till 850 euro och ett annat om att ersätta betalningen av övertid genom att betala tillbaka 50 procent av den första timmen, 75 procent av timmarna och bråkdelar och 100 procent vid en obligatorisk eller kompletterande veckovila eller en helgdag", fortsatte Paula Santos, João Oliviras efterträdare i ledningen av PCP:s bänk.