Banken förklarar att under det första kvartalet förra året hade extraordinära kostnader på 164,5 miljoner euro (netto efter skatt) bokförts i samband med omstruktureringsplanen (minskning av antalet anställda, nedläggning av filialer och investeringar i teknik), vilket påverkade vinsten vid den tidpunkten.

Under det första kvartalet i år var bankintäkterna 331,7 miljoner euro, 21,2 procent lägre än under samma kvartal 2021.

Enligt Santander Totta beror minskningen av bankintäkterna på minskningen av intäkterna från finansiella transaktioner (94 procent mindre till 8,1 miljoner euro).

Nettoränteintäkterna (strict) förblev praktiskt taget stabila (0,7 procent) på 193,9 miljoner euro och nettoprovisionerna ökade med 23,3 procent till 119,1 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna sjönk med 15,6 procent till 121 miljoner euro, medan personalkostnaderna minskade med 11,7 procent till 44,5 miljoner euro.