"Det är en regeringsåtgärd som inte heller glömmer bort föryngring av våra säkerhetsstyrkors mänskliga kapital, eftersom det bara är på detta sätt som det är möjligt för dem att upprätthålla en hög beredskap", sade José Luís Carneiro.

I detta avseende sade ministern att "föryngringsinsatsen" för säkerhetsstyrkorna kommer att göra det möjligt att ta emot mer än 1 600 GNR-officerare under året, "efter de mer än 3 100 som redan rekryterats och utbildats sedan 2015".

I sitt tal garanterade tjänstemannen också att det är regeringens åtagande att "göra allt för att fortsätta att förse" GNR "med lämpliga medel" för att fullgöra sitt uppdrag, genom att fortsätta "allt som har gjorts genom lagen".