"Det krävs stora investeringar och utbildning av de olika hälsovårdsinstitutionerna för att de ska kunna tillgodose dessa behov. Det är också ett program som utvecklas, mycket långsamt i det här fallet, och som har att göra med införandet av psykologer i skolan så att det kan bli bättre övervakning, bättre skydd och bättre svar på psykiska problem bland ungdomar", sade António Costa.

António Costa framhöll ett viktigt faktum, nämligen att det portugisiska samhället har börjat tala om "psykisk hälsa".

"Tills nyligen behandlade folk inte psykiska problem som en hälsofråga. Det var tabu. Det var något att skämmas för. Det första hindret är övervunnet", försvarade premiärministern.