Enligt en rapport från ECO kommer de flesta bilister att få en trevlig överraskning nästa vecka. Oljepriserna innebär en betydande sänkning av priset på diesel, det bränsle som används av 77 procent av portugiserna. Allt pekar på att sänkningen kommer att bli sex cent.

Om man tar hänsyn till de genomsnittliga värden som tillämpas vid pumparna denna måndag innebär detta att en liter enkel bensin 95 bör kosta 1 945 cent och att en liter enkel diesel kommer att sjunka till 1 780 euro. Men dessa värden kan fortfarande komma att justeras, med hänsyn till Brentprisets stängning denna vecka och valutamarknaden.