Vad gör attLogaritmisk finansiering (LOG) utmärker sig?

Logarithmic Finance fokuserar på decentraliserad finansiering (DeFi) och använder Web 3.0 som underliggande infrastruktur för att vara verkligt decentraliserad. Det är svårt att anskaffa medel på en decentraliserad plattform eftersom detta kan medföra avsevärt höga kostnader. Logarithmic Finance utmärker sig genom att ta itu med denna fråga direkt och presentera idén om en likviditetspool som ska fungera som en bro mellan användarna, vilket ökar köpkraften hos innovatörer som vill ta sig in på den första marknaden över olika blockkedjor.

Kan Logarithmic Finance bli större än Ethereum (ETH)?

Ethereum är den näst största kryptovalutan på marknaden, så för att en ny ska komma in på marknaden och eventuellt överträffa dess position krävs mycket. Anledningen till att Ethereum kunde ta denna position på kryptomarknaden är dock på grund av dess problemlösning. När ETH introducerades på kryptoområdet syftade den till att rikta in sig på problem på den tiden, vilket var en ledande faktor för dess popularitet.

Logarithmic Finance fokuserar också på problemlösning med funktioner som dess likviditetspool, vilket ökar sannolikheten för att den ska placera sig högt på kryptomarknaden. LOG har redan stigit med över 200 % och visar sig vara ganska framgångsrik trots att den befinner sig i förköpsstadiet.

Hur tar LOG itu med Etereums problem?

Logarithmic Finance har många fördelar, en av de främsta attraktionerna som den har är dess låga gasavgifter. Genom att anta en robust kodarkitektur och följa ett minimalistiskt tillvägagångssätt samtidigt som man ser till att viktiga data är förankrade i blockkedjan kan LOG uppnå 80 % lägre gasavgifter. Detta är avgörande för dess användare eftersom gasavgifterna för närvarande är ett av Ethereums största problem.

Under de senaste veckorna har Ethereum-användare varit besvikna på de gasavgifter de måste betala när det görs en stor mängd transaktioner samtidigt. Men med en tydlig lösning tar Logarithmic Finance itu med detta problem så att dess användare inte behöver oroa sig för att betala tusentals kronor i enbart gasavgifter.

Den bästa tiden att investera i LOG?

Eftersom den för närvarande befinner sig i förhandsförsäljningsstadiet är detta den bästa tiden att investera i Logarithmic Finance. Med dess kostnader som stiger med tiden är detta det bästa tillfället att investera om du vill. I skrivande stund är priset på LOG 0,004593 dollar och kommer bara att stiga härifrån.

Med kryptomarknaden som för närvarande står inför en dipp finns det en hel del osäkerhet inom området. Det är bäst att genomföra ytterligare forskning innan man investerar.

Logarithmic Finance (LOG):

Presale: https://presale.logarithmic.finance/register

Webbplats: https://logarithmic.finance/

Telegram: https://t.me/LOGARITHMIC_FINANCE_OFFICIAL

Twitter: https://twitter.com/LOGARITHMIC_FI