"CP - Comboios de Portugal informerar om att det på grund av en partiell strejk som utlysts av en facklig organisation, under perioden mellan 17:00 och 21:00 den 27 maj 2022, kan förekomma betydande störningar i passagerartrafiken på stadståg i Lissabon, med förväntad påverkan mellan 15:00 och 24:00 samma dag", står det i ett meddelande från företaget.

CP "beklagar de olägenheter som orsakats kunderna" och rekommenderar att de får information om trafiken via företagets webbplats eller hjälplinjen (808 109 110).

"CP kommer att göra allt för att ge sina kunder bästa möjliga service, trots de begränsningar som uppstår på grund av denna situation".