Enligt SPAIC:s pollenbulletin väntas fram till den 2 juni mycket höga koncentrationer av pollen i atmosfären i alla regioner på kontinenten, med en minskning under dagarna med nederbörd, vilket det portugisiska institutet för havet och atmosfären (IPMA) förutspår från och med måndag.

"Vid denna tidpunkt finns pollenkorn med hög allergiframkallande förmåga i luften i mycket stora mängder, till exempel från gräs, parietaria, plantain och chenopodium samt olivträd", säger SPAIC.

Enligt prognoserna finns det fram till torsdag (2 juni) mycket höga halter av pollen i Lissabon- och Setúbalregionen, med en övervikt av oliv- och ekträd, gräs, parietaria, plantain och chenopodium.

I Porto (mellan Douro- och Minho-regionen) finns det också mycket höga halter av pollen, med tonvikt på ek- och olivträd, nässelgräs, gräs, parietaria och plantain.

Enligt SPAIC:s prognoser kommer pollen i regionen Trás-os-Montes och Alto Douro främst från ekar, tallar och olivträd, och från gräs, parietaria, sorrel och plantain.

I Coimbra (Beira Litoral-regionen) dominerar pollen från oliv- och ekträd, parietaria-växter och gräs.

I regionen Beira Interior utmärker sig pollen från ek-, oliv- och tallplantor, gräsväxter, plantain och parietaria.

I Alentejo-regionen är pollen från oliv- och korkekar rikligt förekommande och från gräs, plantain och parietaria-växter.

I Algarve-regionen, som också har höga halter, dominerar pollen från oliv- och ekträd och gräsväxter, plantain och chenopodium.

Låga halter av pollen i atmosfären väntas för ögrupperna Azorerna och Madeira.