Vid ett möte med portugisiska affärsmän på Hannover-mässan betonade António Costa att valet av Portugal som partnerland för evenemanget är en "enorm möjlighet" för portugisiska företag, eftersom det är "världens största skyltfönster för dem som producerar eller tillhandahåller tjänster till industrin".

"För landet är det också av yttersta vikt, eftersom vi alla har ett mål, nämligen att under detta årtionde se till att exporten utgör mer än 50 procent av vår bruttonationalprodukt (BNP), och detta kan bara ske genom att öka tjänster och varor med högre förädlingsvärde", betonade premiärministern.

Costa upprepade därför att de portugisiska företagens närvaro på mässan i Hannover "är absolut nödvändig, eftersom den säkert kommer att bidra till att öka och öka" den portugisiska exporten.