PSP framhåller att det sedan 2018 har skett "en ökning av antalet olyckor, liksom en ökning av allvarlighetsgraden", med ett undantag under 2020, då antalet olyckor med skotrar minskade på grund av låsningsåtgärder.

Enligt uppgifter från polisen inträffade det 2018 29 olyckor med skotrar, ett antal som ökade till 169 året därpå, och som registrerade en minskning 2020 (97), för att sedan återigen öka till 290 2021 och i år har det redan inträffat 88 olyckor.

Dessa siffror återspeglar dock inte verkligheten, eftersom många av olyckorna endast involverar skotrar, utan kollision med andra fordon, och dessa fall rapporteras inte till PSP, sade Rosa Pita, vice ordförande för Portugals vägprevention, till Lusa..