Enligt Conselho das Finanças Públicas (CFP) uppgår antalet personer som inte har någon familjeläkare till 10.9 % av det totala antalet personer som är inskrivna i den nationella hälso- och sjukvården (SNS) och "motsvarar en ökning med mer än 303 000" jämfört med 2020, vilket "påskyndar banan av distansering från målet om full befolkningstäckning" av dessa kliniker, säger CFP:s rapport om utvecklingen av SNS resultat 2021.

Enligt dokumentet fortsatte Lissabon- och Tagusdalenregionen att koncentrera den största volymen av personer utan familjeläkare, vilket motsvarar 68,8 % av det totala antalet i detta universum år 2021.