Sedan maj förra året har Fernando Batista lett IMPIC (Institute of Public Markets, Real Estate and Construction) och ersatt António Pires de Andrade. En av de utmaningar han ställde sig var att ändra den rättsliga ramen för fastighetsförmedling, vilket han avslöjade för idealista/news vid den tidpunkten. Det är nu känt att det nya förslaget till reglering av sektorn nu håller på att nå regeringen.

"När det gäller ändringen av den rättsliga ramen för tillträde till och utövande av fastighetsförmedling, håller det nya förslaget, som redan har bidrag från vår rådgivande nämnd och sammanslutningar inom fastighetssektorn, på att färdigställas för att överlämnas till regeringen", sade Fernando Batista i en intervju med Diário de Notícias da Madeira.