Den ryska invasionen av Ukraina har påskyndat ökningen av energipriserna, vilket i kombination med torka och andra faktorer har förvärrat inflationen i större delen av västvärlden.

Den nuvarande ekonomiska situationen straffar även portugisiska familjer och återspeglas i inflationen i Portugal, som ökade till 8 procent i maj, vilket är den högsta nivån sedan 1993. Enligt Future Consumer Index från konsultföretaget EY är 47 procent av konsumenterna oroliga för sin ekonomiska situation och hälften (49 procent) medger att de kommer att anstränga sig mer för att spara, trots prisökningen.