Enligt Jornal de Notícias har ansökningarna redan redan överskridit gränsen för de incitament som regeringen kan bevilja, med 1 348 ansökningar. ansökningar om återbetalning har lämnats in sedan mars.

Av de 1 348 ansökningarna om stöd på 4 000 euro per stödmottagare för inköp av elfordon, som gjorts tillgängliga av den miljöfonden, har 255 godkänts, 1 053 är under analys och fem har uteslutits. Detta innebär att om alla kandidater som är under analys är godkänns, kan 43 av dem inte få något stöd.

På frågan om en eventuell ökning av medlen svarade miljöministeriet till Jornal de Notícias att "utvärderingen av ansökningar om stöd på 10 miljoner euro för anskaffning av elektriska och fordon för smidig mobilitet pågår fortfarande, så förfarandet avseende incitamenten ännu inte har avslutats". Ansökningar för inköp av skotrar, skateboards, hoverboards, skridskor, enhjulingar, trehjulingar och lätta fyrhjulingar. har också överskridit de 1 050 tillåtna.