Åtgärden syftar till att minska utsläppen av koldioxid (CO2). från nya bilar till noll år 2035.

På begäran av vissa länder, bland annat Tyskland och Italien, har EU ändå gått med på att överväga att ge grönt ljus i alternativa tekniker, som syntetiska bränslen eller plug-in hybrider, om de kan uppnå målet att helt eliminera växthusgasutsläppen från utsläpp av växthusgaser från fordon.

Även om datumet 2035 ännu inte är officiellt, är det i linje med det som Europaparlamentet och Europeiska kommissionen rekommenderar, med vilka länderna måste förhandla om de slutliga reglerna.