Dieselpriset har sjunkit med nästan 20 cent per liter under de senaste 18 dagarna, och en minskning på cirka 6,5 cent beräknas ske i dag.

Enligt CNN Portugal pekar uppskattningar på att den genomsnittliga försäljningspriset för diesel på Portugals fastland till ett värde som närmar sig 1,9 euro per liter, vilket kan jämföras med ett pris på 1,971 euro i söndags.

De 1,9 euro som väntas för i dag kan jämföras med de 2,1 euro per liter som registrerades som genomsnitt den 22 juni, den dag då dieselolja nådde det högsta genomsnittspriset någonsin i Portugal.

Om prognoserna för idag bekräftas kommer det att innebära att att det har skett en minskning med nästan 20 cent per liter på 18 dagar. Det innebär att det är möjligt att tanka en 50 liter diesel kommer att kosta cirka 10 euro mindre i dag än vad det gjorde i drygt 50 år. för två veckor sedan.