Enligt Europeiska kommissionens dokument ansåg 34 % av de 1 006 svarande i Portugal (26 509 i hela Europa) att korruptionsnivåerna inte hade förändrats och endast 6 % hävdade att de hade minskat under denna period, vilket är lägre än de globala uppgifter som registrerats av Europeiska unionen (EU) i dessa två kategorier: 43 % respektive 9 %. Svaret "det finns ingen korruption" hade 0 %, både i Portugal och i Europa.

När det gäller korruptionsproblemets gemensamma karaktär i respektive land är uppfattningen i Portugal återigen klart högre än den totala uppfattningen i de 27 medlemsstaterna, med 90 % som försvarar att detta brott är vanligt på nationell nivå och endast 68 % som anger denna uppfattning för gemenskapsområdet. Jämfört med 2019 har Portugal till och med registrerat en minskning med fyra procentenheter när det gäller denna uppfattning om ett gemensamt problem.