Med utgångspunkt i världens mest talade och snabbast växande språk avslöjar Preplys studie av kulturella hotspots var du kan hitta de största diaspororna per språk (kultur), vilket ger dig den bästa miljön för att lära dig och behålla ett språk.

Undersökningen (normaliserad per capita), som tar hänsyn till antalet talare per språk, antalet modersmål, antalet institutioner för språkinlärning och deras genomsnittliga betyg, avslöjar också att Cambridge är Storbritanniens främsta hotspot för språkliga diasporor.

Universitetsstaden är den plats i Storbritannien som har näst flest portugisisktalande personer och det fjärde bästa utbudet av portugisiska bekvämligheter (per capita). Förutom den goda placeringen när det gäller portugisisktalande personer och bekvämligheter, är Cambridge den stad som är bäst för att lära sig portugisiska på grund av det stora utbudet av högt värderade språkinlärningsanläggningar.

Ipswich, Oxford, Reading, Manchester och Nottingham utgör de övriga fem bästa platserna för att lära sig portugisiska i Storbritannien.

"Mångkulturella 'knutpunkter' kan vara en utmärkt plats för att berika språkinlärning och kulturell utbildning, med bonusen att bli en del av ett nytt samhälle. För dem som söker en gemenskap och miljö som känns mer bekant med eller utforskar en ny kultur/ett nytt språk, kan denna studie hjälpa till att använda nya språkkunskaper på ett bra sätt", konstaterar Preply.