Över 400 piloter protesterade i tystnad med skyltar med texten "Jag är TAP-pilot och skattebetalare" och "Jag är ledsen, jag är TAP-pilot", och de avbröts bara av applåder.

Civil Aviation Pilots' Union (SPAC) har kallat till en demonstration på tisdag, riktad till arbetstagare som inte är i tjänst, mot TAP-administrationens "regler och orättvisor".

Enligt SPAC handlar det om att styrelsen för TAP Air Portugal vägrar att hålla möten med arbetstagarna.

Syftet med demonstrationen är att visa sitt missnöje med "reglerna, orättvisorna och det sätt på vilket administrationen och förmyndarskapet har förvaltat företaget och anställningsförhållandet med piloterna", enligt facket.

TAP sade i dag att man beklagar att man inte har nått en överenskommelse med piloterna och att man fortfarande är "fast besluten att hitta lösningar som garanterar företagets och alla dess arbetstagares hållbarhet".

Flygbolagets officiella källa sade till Lusa att företaget "beklagar att det ännu inte har nått en överenskommelse med sina piloter, som är viktiga för företaget" och att det fortfarande "är fast beslutet att hitta lösningar som garanterar företagets och alla dess arbetstagares hållbarhet".

Facket försäkrade att demonstrationen inte hade någon inverkan på de flygningar som var planerade för idag, eftersom de cirka 500 deltagarna var piloter som var lediga, hade semester eller hade gått i pension.