Åtgärderna ingår i en lista med förslag som miljöföreningen Zero har offentliggjort i ett uttalande, och som anses vara grundläggande för energibesparingar i Portugal.

Andra sätt att spara energi är enligt förslagen att anpassa temperaturen i byggnader (18/19ºC på vintern och 25/26ºC på sommaren), att bära kläder som är anpassade till årstiden och "aktiv klimatkontroll", vilket innebär att man till exempel bestraffar verksamheter som använder luftkonditionering med dörrar och fönster öppna mot gatan.

Ett annat sätt att spara energi är att främja användningen av kollektivtrafiken genom att lokala myndigheter och regeringen gör den mer attraktiv. Främjandet av distansarbete och möten i digitalt format sparar också energi, liksom att minska fordonens hastighet, säger Zero.

Större förslag

I uttalandet föreslår föreningen även andra mer strukturella åtgärder, till exempel att påskynda initiativ till renovering av byggnader så att de blir mer komfortabla på termisk nivå.

Att påskynda installationen av solvärmelösningar för varmvatten och öka produktionen av decentraliserad förnybar energi (familjer och små företag som producerar förnybar energi) är också enligt Zero bra åtgärder för att bekämpa energikrisen.

Det är åtgärder som enligt Zero "kan hjälpa Portugal att minska sin energianvändning, vilket inte bara garanterar att målet om solidaritet med länderna i Europeiska unionen (EU) uppfylls, utan också att miljökonsekvenserna av energiproduktionen och energianvändningen minskas".