Förbudet hade införts för att skydda den sällsynta kungslärkan under häckningssäsongen och innebar att ägarna riskerade böter på 500 euro om de hittade katter som strövade omkring på gatorna utan koppel och ett straff på 50 000 euro om deras katt dödade eller skadade en av fåglarna.