Efter tillkännagivandet informerade SAS resenärerna om beslutet och fortsatte att boka om till andra flygningar.En källa från företaget berättade för Reuters att dessa inställda flygningar berodde på strejken, men också "på förseningen i leveransen av flygplan", och medgav att "det inte finns någon märkbar minskning av efterfrågan".

I juli transporterade SAS 1,3 miljoner passagerare, vilket motsvarar en ökning med 23 % jämfört med samma månad 2021, vilket gör att kapaciteten har ökat med nästan 8 % jämfört med samma period förra året.

Jämfört med föregående månad, juni i år, ökade antalet transporterade passagerare med 32 %, medan kapaciteten minskade med 23 % till följd av piloternas 15-dagars strejk.