Regeringen godkände på torsdagen i ministerrådet att vissa åtgärder som fortfarande är i kraft upphör att gälla, nämligen den obligatoriska användningen av masker på apotek och i kollektivtrafiken, och förändringen av de nuvarande reglerna tillkännagavs av hälsominister Marta Temidovid en presskonferens i slutet av mötet.

"Med tanke på den fortsatta gynnsamma utvecklingen, med en kontrollerad trend i användningen av hälsovård och även med den vetenskapliga information som finns tillgänglig, ansåg [ministerrådet] att det är lämpligt att upphöra med den obligatoriska användningen av masker eller visir i kollektiva persontransporter och även i taxibilar och TVDE", förklarade Marta Temido.

Tjänstemannen förklarade också att slutet på den obligatoriska användningen av skyddsmask även omfattar flygplan och apotek. Marta Temido noterade att det fortfarande är nödvändigt att bära mask på sjukhus och vårdhem.