Johannes hade nämligen hade sagt till Herodes: "Det är förbjudet för dig att ha din broders hustru. Herodias blev rasande på honom och ville döda honom, men hon kunde inte göra det, eftersom Herodes var rädd för Johannes, eftersom han visste att han hade en stor makt över honom.eftersom hon visste att han var en god och helig man och gav honom sitt beskydd. När han hörde honom tala blev han mycket förvirrad, men han tyckte ändå om att lyssna på honom.

Ett tillfälle kom på Herodes födelsedag då han gav en bankett för de adliga vid sitt hov, för sina arméofficerare och för de ledande personerna i Galiléen. När dottern till denna Herodias kom in och dansade gladde hon Herodes och hans gäster, så kungen sade till flickan: "Be mig om vad du vill och jag ska ge dig det.