Ökade räntor: Hur kommer det att påverka bostads- och hyresmarknaden?

Efter den rekordhöga årliga inflationstakten på 8,1 % som noterades i maj i alla EU-ekonomier och en ytterligare ökning till 9,6 % i juni 2022, meddelade ECB tidigare förra månaden sitt beslut att höja räntorna med 50 räntepunkter. Det penningpolitiska beslutet, som trädde i kraft den 27 juli 2022, syftar till att motverka inflationstrycket i euroområdet och stabilisera de kraftigt stigande priserna, särskilt energipriserna som är den främsta bidragande faktorn till den årliga inflationstakten i euroområdet (som står för +4,19 procentenheter, pp).

Vilka är konsekvenserna av högre räntor på fastighetsmarknaden?

Den mekanism genom vilken en räntehöjning förväntas påverka marknaden är ganska enkel: lånekostnaderna kommer att öka eftersom den ledande standarden för hypotekslån blir strängare och därmed kommer antalet kvalificerade personer för bostadslån att minska. Som ett resultat av att bostadsköp blir mindre överkomliga kommer antalet hyresgäster på marknaden att öka. När efterfrågan på hypotekslån minskar är det dessutom vanligt att förvänta sig att bostadspriserna kommer att följa samma nedåtgående trend. Till följd av det ekonomiska klimatet i euroområdet - obalanserad dynamik mellan utbud och efterfrågan, problem med försörjningskedjan och att millennials är i högsta ålder för att köpa hus - förväntas dock inte bostadspriserna minska nämnvärt för närvarande. Även om hyran tenderar att öka i detta ekonomiska klimat är hyreskostnader i allmänhet fortfarande att föredra framför bolånebetalningar. Följaktligen kommer ägare av hyresbostäder att observera en ökad efterfrågan och hyresmarknaden tenderar också att bli dyrare.

Vad innebär detta för investeringsportföljer som fokuserar på. bästa möjliga hyresfastigheter?

Den ökning av hyrespriserna som är en följd av högre räntor förväntas leda till en ökning av avkastningen från investeringsportföljer som är inriktade på följande. högklassiga hyresfastigheter i toppklass. Detta tyder på att en ökning av räntans inte alltid innebär dåliga nyheter. Tvärtom, denna ökning är en bra signal för investerare att utforska fonder som innehåller prime fastigheter och andra inflationsskyddande tillgångar. Detta gäller särskilt i segmentet för förstklassiga fastigheter i Lissabon, där hyresutbudet inte kan hålla jämna steg med efterfrågan på hyresrätter. Detta är uppenbart i portföljer som initierats av EQTY Capital där de avkastningar som uppnås överträffar de förväntade nivåerna.

Vad innebär detta för byggherrar?

Den minskade efterfrågan på hypotekslån har en direkt inverkan på efterfrågan på bostadsköp, och som sådan kommer den oundvikligen att påverka en utvecklares pipeline. När räntorna stiger förväntas utvecklingsprojekten sakta ner, särskilt för de som har tunna finansieringsmarginaler eller som riktar sig till köpare med medelinkomsttagare som vanligtvis är beroende av finansiering.Den avmattning av bostadspriserna som beror på en lägre efterfrågan på bostäder tenderar att tvinga byggherrarna att fokusera på följande 'byggd för uthyrning' projekt. Denna strategiska förändring från byggherrarnas sida ligger i linje med följande EQTY Capital's investeringsstrategi, som fokuserar på att uppnå den högsta avkastningen för varje tillgångstyp under fondernas livstid.