Processen kommer att inledas gradvis, eftersom vaccinerna kommer att anlända till landet på kvällen, i dag endast på ett dussintal vaccinationsställen från norr till söder på Portugals fastland, men de kommer att gå in i "kryssningsfart" under de följande dagarna.

De första som kallas till vaccination kommer att vara personer över 80 år med komorbiditet. Därefter kan personer som är 60 år eller äldre, boende och yrkesverksamma på vårdhem, personer som är 12 år eller äldre med risksjukdomar, gravida kvinnor som är 18 år eller äldre och personer med sjukdomar som fastställts av generaldirektoratet för hälsa, hälso- och sjukvårdspersonal och andra vårdgivare vaccineras.

Vaccinationskampanjen Covid-19 kommer redan att använda de vacciner som är anpassade till Omicron-varianten och som har godkänts av den europeiska tillsynsmyndigheten (EMA).

De ursprungliga vaccinerna kommer dock att fortsätta att användas för primärvaccinering mot SARS-CoV-2-coronaviruset.

Kampanjen inleds vid en tidpunkt då den fullständiga primära vaccinationstäckningen är 93 procent, och den minst vaccinerade åldersgruppen är barn mellan 5 och 11 år, med endast 44 procent.