"Alla åtgärder som regeringen hittills har tillkännagivit är otillräckliga jämfört med de åtgärder som vidtagits i Spanien, Portugals största konkurrent när det gäller produktion", varnar Association for the Promotion of Fruits, Vegetables and Flowers of Portugal. De tillade att exporten fram till juni ökade med 16 % i värde respektive 14 % i volym till 939 miljoner euro och nästan 805 000 ton.


Portugal Fresh efterlyser också en "rättvisare fördelning av produktionsvärdet" i livsmedelskedjan, med en "bättre ersättning" till producenterna.


När det gäller destinationsländerna för den nationella exporten framgår det att Spanien är den största köparen av portugisiska frukter, grönsaker och blommor, med 29 procent av den totala exporten, följt av Frankrike (13,5 procent) och Nederländerna (13,5 procent), Tyskland (8,5 procent) och Storbritannien (7,8 procent).


I det globala scenariot är Europeiska unionen sektorns viktigaste marknad och står för 81 % av det totala exportvärdet.


Om man analyserar priset per kilo (kg) för exporterade produkter visar resultaten dock att "tillväxten inte räcker till för att kompensera för stigande kostnader och inflation", står det i uttalandet.


Det noteras också att värdet per kilo under det första halvåret endast ökade med 1,3 procent.


För ordföranden för Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade, är detta "rekordresultat" på exportnivå av frukt, grönsaker och blommor.


Han anser dock att dessa resultat "endast kan bibehållas" om man stärker de internationella marknadsföringsinitiativen, investerar i produktionen och "uppskattar" denna sektor, som är "strategisk för ekonomin".


Trots att han säger att indikatorerna "är positiva" varnar han för att vi inte får glömma att jordbruks- och livsmedelssektorn "står inför en kris utan motstycke" med stigande kostnader för energi, bränsle, gödningsmedel och andra råvaror. Samtidigt har den extrema torkan som drabbat landet från norr till söder.


För Portugal Fresh är det nödvändigt att "mildra effekterna av torkan" som drabbar hela det nationella territoriet och det är lika brådskande att modernisera vattenbruksutnyttjandet samt att skapa dammar och dammar, vilket är "avgörande" för att övervinna klimatförändringens effekter.


"Portugisiska produkter är mycket efterfrågade på den internationella marknaden, och om vi inte förnyar och moderniserar de befintliga bevattningsområdena och skapar nya kommer länder på Europas södra breddgrader att dra nytta av vår bristande strategi för bevattning", varnar Gonçalo Santos de Andrade.


Portugal Fresh har ett pågående gemensamt internationaliseringsprojekt 2022/2023 som stöds av Portugal 2020 - Operativt program för konkurrenskraft och internationalisering, som omfattar en total investering på 948 900,85 euro, 54 procent finansierat av FEDER - Europeiska regionala utvecklingsfonden.