"Unionen kommer att köpa 10 lätta amfibieflygplan och tre nya helikoptrar för att komplettera vår flotta", meddelade Von der Leyen och konstaterade att EU behöver mer resurser med tanke på att skogsbränderna "blir allt vanligare och mer intensiva".

Med detta förvärv kommer EU:s brandbekämpningskapacitet att fördubblas nästa år.

"Inget land kan kämpa ensam mot dessa extrema väderfenomen och deras förödande kraft", sade ledaren för gemenskapens verkställande organ.

I Portugal har, enligt uppgifter från institutet för naturskydd, mer än 100 000 hektar skog brunnit sedan den 1 januari.