Enligt företaget, som ägs av den franska koncernen Vinci, följer denna höjning av flygplatsavgifterna både den nya modell som föreskrivs i koncessionsavtalet med staten och den allmänna inflationsökningen.

De avgifter som föreslås för flygbolagen, och som ännu inte har godkänts av den nationella myndigheten för civil luftfart (ANAC), är 35 cent på Azorerna, 79 cent på Madeira, 81 cent i Porto, 80 cent i Faro och 1,53 euro i Lissabon.

Enligt ANA följer detta förslag till uppdatering av de reglerade avgifterna - för trafik, marktjänster och bagagehantering - för 2023 redan den nya modell som föreskrivs i avtalet med staten och som kommer att gälla fram till slutet av koncessionsperioden 2062. Detta innebär att från och med nästa år tar den ekonomiska regleringsformeln i koncessionsavtalet bort bidraget från kommersiella intäkter vid beräkningen av avgifterna, vilket leder till en ökning som är något högre än inflationen.