Enligt officiella uppgifter från generaldirektoratet för energi och geologi har priserna på enkel diesel stigit med 10,4 cent per liter jämfört med måndagen i förra veckan, till nuvarande 1,856 euro. Dieselpriserna steg med 12,2 cent per liter, till ett försäljningspris på 1,904 euro.

I och med dessa höjningar ligger dieselpriset på det högsta priset sedan början av september. Bensin å andra sidan är den högsta kostnaden sedan början av augusti.