Enligt den klimatologiska rapporten för september 2022, som publicerats av det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA), uppmättes på Grönland på vissa platser de högsta temperaturerna någonsin under september månad.

Vått och varmt

I Portugal klassificerades månaden som varm och regnig. Medeltalet för medeltemperaturen var högre än normalvärdet (0,42 °C), och medelvärdet för den lägsta lufttemperaturen, 14,94 °C, var också högre än normalt (+0,78 °C), vilket är det femte högsta värdet sedan 2000.

När det gäller nederbörd säger IPMA att månaden var den fjärde regnigaste sedan 2000, med en total nederbörd på 66,5 mm, vilket motsvarar cirka 158 % av normalvärdet.

IPMA lyfter fram regnet mellan den 12 och 15, där medelvärdet av nederbörden under dessa fyra dagar motsvarade 77 % av månadens totala värde. Under dessa dagar översteg värdena för den ackumulerade nederbörden på vissa platser i centrumets inre delar två till tre gånger månadens medelvärde.

I slutet av september hade torkan därför avtagit i hela landet. I slutet av september befann sig 3,3 % av kontinenten i mild torka, 64,3 % i måttlig torka, 32,2 % i svår torka och 0,2 % i extrem torka.

I Europa var temperaturen 0,4 °C lägre än medelvärdet 1991-2020, framför allt på grund av temperaturer under medelvärdet i en region som sträcker sig från Centraleuropa till Finland och Ryssland. Men i Västeuropa låg temperaturen över genomsnittet.