Samförståndsavtalet för att projektet ska kunna gå vidare har undertecknats på Alentejo-flygplatsen under den första dagen av det "största luftfartsmötet" på Iberiska halvön, Portugal Air Summit, som äger rum fram till lördag.

Dokumentet undertecknades av kommunen Ponte de Sor och EEA Aircraft, en integrerande enhet som säkerställer utveckling, industrialisering och kommersialisering från Portugal av flygplanet som kallas LUS 222.

Miguel Braga, från centret för teknik och utveckling (CEiiA), förklarade inför journalister att LUS 222 kommer att vara ett lätt regionalflygplan, "utan tryck, med 19 sittplatser, för två tusen kilo last och för två tusen kilo räckvidd".

Enligt tjänstemannen, som uppskattade att investeringen i projektet kommer att uppgå till cirka "100 miljoner euro", är det ett plan "avsett" för marknaderna i Afrika och Sydamerika.

Enligt initiativtagarna är den tekniska utvecklingen förlagd till Alentejo Science and Technology Park i Évora och industrialiseringen till den kommunala flygfältet i Ponte de Sor.

"Vad vi räknar med i slutet av 2025, första kvartalet 2026, är att ha det första flygplanet tillverkat för certifiering".