Enligt Euronews har regeringen utlovat stöd till städerna för att hjälpa till att tillgodose behovet av bostäder. Mer än en miljon människor har kommit till Tyskland från Ukraina sedan Ryssland attackerade det östeuropeiska landet. Ungefär en tredjedel av dem är barn och tonåringar, och mer än 70 procent av de vuxna är kvinnor.