Enligt IPMA kommer den gula varningen för dessa tre distrikt att gälla mellan klockan 9 och 18 i dag.

Portugal har sedan i onsdags drabbats av depressionen Armand, med starka vindar, kraftigt regn och grov sjö.

I ett uttalande uppger IPMA att detta lågtryck, som är förknippat med en massa varm och fuktig luft med hög halt av vattenånga, påverkade Portugals fastland under onsdagen och torsdagen och förväntas fortsätta fram till i dag, även om det får mindre konsekvenser på grund av att det har förskjutits mot nordnordost.