Regeringen arbetar på ett diplom, kallat Legal Regime for Explosives and Dangerous Substances, som inkluderar kriminalisering av användningen av pyrotekniska anordningar på idrottsplatser, berättade en källa från ministeriet för inrikesförvaltning(MAI) för Lusa på söndagen.

Diplomet innehåller ett kapitel om straffrättsligt ansvar och administrativa brott samt ett avsnitt om straffrättsligt ansvar och brott av allmänfarlig karaktär.

I det nya regelverket föreslås ett fängelsestraff på upp till fem år eller böter på upp till 600 dagar för den som "transporterar, innehar, använder, distribuerar eller innehar sprängämnen, artiklar eller anordningar" som definieras i samma diplom, och som gör detta på "idrottsanläggningar eller på resor till eller från dem när man utför en idrottsshow".

I stadgan anges att improviserade sprängladdningar eller "pyrotekniska artiklar" är förbjudna, vilket innefattar alla anordningar som innehåller explosiva ämnen eller "en explosiv blandning av ämnen som är utformade för att åstadkomma en uppvärmnings-, belysnings-, ljud-, gas- eller rökeffekt eller en kombination av dessa effekter", inklusive användningen av nödraketer.