Enligt DN registreraderättspolisen under hela 2019 totalt sju mordbrott - ett fullbordat och sex försök - begångna av ungdomsgäng i Lissabondistriktet. Bara under första halvåret i år steg det antalet till 16 (mellan 15 försök och ett fullbordat), vilket avslöjar en exponentiell ökning på 130 procent på bara halva året.

Bekräftelsen av den ökande trenden med våld mellan ungdomsgäng är en av de viktigaste frågorna i distriktet, där det totala antalet mord också ökar jämfört med perioden före koviden. Under 2019 fanns det 106 mordbrott - 81 fullbordade och 25 försök. I år, från januari till slutet av juni, har PJ redan registrerat 75, vilket motsvarar 70 % av det totala antalet mord som begicks under 2019.