Enligt de prisjämförelser för el och naturgas som Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos(ERSE) publicerar på grundval av uppgifter från Europeiska statistikkontoret(Eurostat) var det genomsnittliga elpriset i hushållssektorn i de 27 EU-länderna 0 euro under första halvåret i år.2595 per kilowattimme (€/kWh) och i euroområdet på 0,2695 €/kWh, vilket är 12 respektive 16 procent dyrare än det värde som praktiseras i Portugal (0,2320 €/kWh).

I det utländska segmentet låg det genomsnittliga priset i de 27 EU-länderna på 0,1926 euro/kWh och i euroområdet på 0,2004 euro/kWh, vilket är 35 % respektive 40 % dyrare än det värde som tillämpas i Portugal (0,1426 euro/kWh).

"Spanien har presenterat elpriser som är 38 % och 48 % högre än i Portugal, för hushållssegmentet respektive hushållssegmentet", konstaterar ERSE.

Under årets första sex månader noterade Portugal en ökning av elpriserna med 5,5 % i det inhemska segmentet jämfört med samma period 2021.

I det utländska segmentet skedde en "kraftig ökning" av elpriserna, med cirka 18,2 % jämfört med samma period 2021, men fortfarande "mycket lägre" än den som observerats i Spanien, EU eller euroområdet (mellan 39,7 % och 74,2 %), säger tillsynsmyndigheten.

Mellan januari och juni var det genomsnittliga elpriset (med avgifter och skatter) i hushållssektorn i Portugal (0,2320 euro/kWh) det 13:e dyraste bland de 27 EU-länderna, med Danmark på första plats och Nederländerna som det billigaste.

"Under första halvåret 2022 uppvisade elpriserna för hushållssegmentet de lägsta värdena i länderna i Östeuropa och Nederländerna. Å andra sidan hade länderna i Centraleuropa, varav Tyskland, Belgien, Danmark, Spanien och Italien, de högsta elpriserna", säger ERSE.

Naturgaspriser

När det gäller naturgas låg det genomsnittliga priset i den inhemska sektorn i de 27 EU-länderna på 0,1080 euro/kWh), vilket var 13 % dyrare än det värde som praktiserades i Portugal (0,0958 euro/kWh), medan det genomsnittliga priset i euroområdet var 20 % högre (0,1148 euro/kWh).

I den icke-domestiska sektorn var det genomsnittliga priset på 1,0687 euro/kWh för naturgas i Portugal 1 % högre än priset på 0,0679 euro/kWh i euroområdet, men 0,4 % lägre än priset på 0,0690 euro/kWh i EU27.

"Spanien har under första halvåret naturgaspriser som är 17 % och 11 % högre än Portugals priser, för segmentet för hushåll och segmentet för andra än hushåll", säger tillsynsmyndigheten.

Under den analyserade terminen var det genomsnittliga priset (med avgifter och skatter) för naturgas som portugisiska familjer betalade det tionde lägsta bland de 27 EU-länderna, med det dyraste i Sverige och det billigaste i Ungern.