Den sista dagen i oktober ökade volymen i sex avrinningsområden jämfört med föregående månad och minskade i sex avrinningsområden.

Barlavento (9,1 %) och Mira (35,1 %) hade den lägsta mängden lagrat vatten i slutet av oktober, enligt SNIRH:s uppgifter.

Genomsnittliga lagringsvärden för oktober månad i Barlavento- och Miraavrinningsområdena är 54,8 % respektive 67,8 %.

Sado (36,3 %), Arade (36,6 %), Oeste (44,1 %), Cávado och Tejo (47,1 %) och Douro (47,2 %) hade också mindre vattentillgång i slutet av oktober.

Enligt SNIRH:s uppgifter hade Lima (56,9 %), Guadiana (59,5 %) och Mondego (62,6 %) de högsta lagringsnivåerna i slutet av förra månaden.

Lagringarna i oktober 2022 per avrinningsområde är lägre än genomsnittet för oktoberlagringarna (1990/91-2021/22), med undantag för Lima- och Ave-bassängerna.

Varje avrinningsområde kan motsvara mer än en reservoar.