Enligt det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA) var epicentrumet beläget cirka 50 kilometer sydsydväst om staden.

Samma myndighet uppger också att skalvet "inte orsakade några personliga eller materiella skador" och att det kändes med maximal intensitet II på Mercalli-skalan.