Som en del av höstens/vinterns vaccinationskampanj är detta program nu tillgängligt för säsongsförstärkning mot Covid-19 för personer som är 75 år eller äldre, "vilket sänker åldersgruppen så att fler personer kan gå till platserna utan att behöva boka tid", säger SPMS i ett uttalande.

De rekommenderar dock att man använder digitala lösenord för att underlätta organiseringen av denna process.

Enligt uppgifter från SPMS vaccinerades mellan den 7 september och torsdag mer än 1,7 miljoner människor mot Covid-19 och mer än 1,7 miljoner mot influensa på Portugals fastland, varav mer än 1,3 miljoner fick båda vaccinerna samtidigt.

Kampanjen för säsongsförstärkning mot Covid-19 riktar sig till personer som är 60 år eller äldre, gravida kvinnor som är 18 år eller äldre och sjukdomar som definieras i den standard som publicerats av generaldirektoratet för hälsa.

Personer som är 12 år eller äldre och har riskpatologier, studenter som gör klinisk praktik, brandmän som deltar i sjuktransporter och personal från fängelser omfattas också.

"Målet är att vaccinera 3 miljoner berättigade personer i år och därför förstärks vikten av att följa vaccinationen, särskilt för de mest sårbara, för att vara bättre skyddade under de kommande månaderna", betonar SPMS.