Med utgångspunkt i den nuvarande situationen på arbetsmarknaden tjänar människor mer för varje år, dvs. fram till 50 års ålder, då lönerna tenderar att sjunka.

Enligt en rapport från Expresso, som bygger på uppgifter i förslaget till statsbudget för 2023 (OE2023) och på expertutlåtanden, är den främsta förklaringen till detta i genomsnitt de olika generationernas kvalifikationer. Samtidigt sker ett annat fenomen: den minskade förmågan att återintegrera sig på marknaden när människor blir arbetslösa.

I slutet av förra året var det cirka fyra miljoner människor som drog av från socialförsäkringen, skriver publikationen och noterar till exempel att yngre människor tjänar mindre än nästa generation, och så vidare.

Uppgifterna visar att från 20 års ålder till 50 års ålder ökar lönerna för både män och kvinnor, upp till ett maximalt genomsnitt på 1 685 euro för män och 1 298 euro för kvinnor. Från 50 års ålder sjunker lönerna och sjunker till 1 761 euro för män och 1 108 euro för kvinnor vid 69 års ålder.