Uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) i slutet av oktober visar också på en nedgång på 20 % för äpplen och 15 % för mandlar.

Vårens jordbruksgrödor påverkades också av den svåra torkan under hela vegetationscykeln, med produktionsminskningar på 10 % för majs för bevattnad spannmål och 15 % för ris och tomater för industrin.

I INE:s jordbruksprognoser tillskrivs produktionsnedgången klimatet: "Jordbruksåret 2021/22, som ägde rum mellan den 1 november 2021 och den 31 oktober 2022, var det varmaste sedan 1931, med en medeltemperatur på 16,4 °C (ett värde som liknar det som rådde under jordbruksåren 1996/97 och 2016/17). Det var också det tredje minst regniga året sedan 1931".