Detta framgår av en rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk(ECNN) om försäljning och användning av ämnet, som kallas skrattgas. Syftet med rapporten är att informera myndigheterna och vid behov ändra den nuvarande lagstiftningen för att skydda befolkningen.

Med tanke på tillgängliga uppgifter och de skador som fritidsanvändning av lustgas kan orsaka har gruppen beslutat att föreslå lagstiftningsåtgärder för att minska allmänhetens tillgång till ämnet och kontrollera handeln, med särskild hänsyn till minderåriga.

Enligt rapporten har inga beslag av lustgas registrerats under 2020, medan 93 beslag av lustgas i flaskor eller ballonger har gjorts under 2021, nämligen i Lissabon, Setubal och Faro. Under 2022 har det hittills redan skett cirka 35 konfiskeringar av lustgas.

Dikväveoxid är en kemisk förening som har betydande smärtstillande effekter och låg löslighet i blodet och som orsakar blygsamma ökningar av andningsfrekvensen och som, när den används ensam, kan öka det cerebrala blodflödet och det intrakraniella trycket avsevärt, enligt experter.