Diesel kommer att minska med fem cent och bensin med 4,5 cent, enligt en marknadskälla som rapporterats av ECO. På en månad har diesel, det mest använda bränslet i Portugal, redan sjunkit med 32 cent och bensin med 25 cent.

På måndag, när du går och tankar ditt fordon, kommer du att få betala 1,651 euro per liter enkel diesel och 1,658 euro per liter enkel bensin 95 (bensin), med hänsyn till de genomsnittliga värden som tillämpades vid pumparna i måndags.