På journalisternas fråga om TAP-strejken och de 360 inställda flygningarna den 8 och 9 december, som även kommer att påverka Madeira, svarade han att regionen lyckligtvis har 34 flygbolag i drift och 90 flyglinjer.

"Vi har företag som kan försörja den här situationen med TAP, som är mycket pinsam. Vid en tidpunkt då vi behöver ha det nationella bolaget i drift, under högsäsong, med ett stort inflöde av turister och lokalbefolkning, är situationen med inställda flygningar [...] en katastrof för bolaget", sade han.

"Detta är det land vi har och den ledning vi har. Ingenting fungerar. SEF [Utlännings- och gränsmyndigheten] fungerar inte, TAP fungerar inte", kritiserade han.

Lovord för Ryanair

Han tillade att Ryanair, "det företag som många sa var odugligt", erbjuder 355 000 platser per år till Funchal, och "flygningarna har en beläggningsgrad" på i genomsnitt nästan 92 procent - "och går med vinst".

"Det är det som är skillnaden", avslutade Miguel Albuquerque.

TAP:s verkställande direktör Christine Ourmières-Widener meddelade att bolaget kommer att ställa in 360 flygningar den 8 och 9 december, de dagar då kabinpersonalen strejkar, vilket kommer att påverka cirka 50 000 passagerare och leda till en intäktsförlust på 8 miljoner euro.